Arkiv för kategori ‘Smartare transport’

Det är många aktörer inom järnvägen. Infrastrukturägare, tågoperatörer, underhållsentreprenörer, stationsägare, bokningsbolag mfl. Detta är ett naturligt utfall av en avmonopolisering som pågått under lång tid och med en bred politisk enighet. I debatten om järnvägen höjs just nu röster om ett förstatligande i teorin, och i praktiken tittar Trafikverket på att ta hem delar av besiktningsverksamheten och utöka tredjepartskontrollen (se till exempel inlägg i SvD; ”Trafikverket måste ha kunskap om järnvägen” ). Dessa är små ändringar i ett mycket komplext system och till detta är en utredning tillsatt för att se över järnvägens organisation.

Jag har inga tvärsäkra åsikter om vem som skall göra vad eller hur järnvägen skall organiseras, men jag vet att det är mycket svårt att göra ...

Läs mer

Idag är vi alla skrämmande beroende av fossila bränslen för att klara våra behov av transporter. Regeringens mycket ambitiösa plan, att Sverige skall ha en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen till år 2030, är lovande men extremt mycket jobb kvarstår om vi skall lyckas.

Det är ju lyckligtvis inte bara Sverige som kämpar med denna utmaning. Jag ser två trender i världen som gör detta till en av världens viktigaste frågor:

1. Fler och fler av världens befolkning bor i stora städer.

Redan idag bor mer än 50% av jordens befolkning i städer och det växer snabbt. År 2030 kommer ytterligare 1 miljard människor bo i städer.

2. Det förbättrade ekonomiska läget i de folkrika delarna av världen gör att antalet bilar ...

Läs mer

Under dagen idag har järnvägen diskuterats flitigt pga av den olycka som skett i hela systemets mest kritiska flaskhals (getingmidjan i Stockholm). I den annalkande vinterns spår kommer säkert tågtrafiken att ytterligare figurera i människors medvetande och i media, förhoppningsvis i positiva ordalag, men risken finns även för motsatsen.

Vår järnvägsinfrastruktur är gammal, det blir alltmer uppenbart, det gör att intressenterna som skall erbjuda och bedriva trafik på den befitliga infrastukturens har ett otacksamt arbete, allra helst under vinterhalvåret. När järnvägen byggdes fanns inte digitalisering som ett alternativ, men det finns det nu möjlighet att åtgärda.

Att bygga nytt är naturligtvis spännande, roligt och synligt, men det är också väldigt dyrt. Jag säger inte att vi inte skall bygga nytt, men att ...

Läs mer

Dags att samordna samordningen

11 september 2013

Under de senaste 30 åren har receptet för innovation inom en effektivare transportsektor till stor del handlat om att distribuera ansvar och utsätta olika delar för konkurrens.

Banverkets avskiljning från gamla SJ, upphandling av kollektivtrafik, konkurrensutsättning av drift och underhåll, ny kollektivtrafiklag mm är alla exempel på samma typ av politik.

Vem ser helheten?

Åtgärderna har varit framgångsrika och levererat betydande besparingar, men det har skett till priset av ökad fragmentering av ansvar för helheten.

Vid ett ”Round table”-möte med Trafiklandstingsborgarådet Christer Wennerholm och deltagare från Trafikverket, SJ, SL, Stockholm Stad, Samtrafiken, X2AB och Keolis var man tämligen överens om att det finns mycket att göra inom flera områden:

- Smartare utformning av vägtullar, kollektivtrafiktaxa och användar-information för att få en jämnare belastningen på trafiksystemet

- ...

Läs mer

Kan ni tänka er någon annan bransch som är så besjungen som kollektivtrafiken? Det är fantastisk marknadsföring mot framtidens målgrupp och ger hopp om att vi slutligen kommer nå målet och fördubbla kollektivtrafiken. Marknadsföring från 3-års ålder brukar ju annars vara föremål för marknadsdomstolen, men i detta fall tror jag vi kan enas om det goda undantaget.

Men skall man hålla sig till sanningen borde vi nog lära barnen sjunga ”Pengarna får bussen att gå runt, runt, runt” (även om lönsamheten i branschen är låg, jag vet). För visst kan man debattera i dagar om var pengarna kommer i från (resenärer eller subventioner), men kontentan är: inga pengar – ingen kollektivtrafik.

Märkligt är då att vi, med så stor medvetenhet om nödvändigheten ...

Läs mer

Vägtrafiken har varit den tongivande drivkraften i samhällsbyggandet sedan andra världskriget. Med den har våra vanor förändrats och nya ekonomiska förutsättningar skapats.

Den ökade rörligheten som bilen skapat har på ett nästen religiöst sätt kopplats samman med demokratisk frihet och ekonomisk välfärd. Starka ekonomiska och politiska krafter har trummat på och de som ifrågasatt har stämplats som bakåtsträvare. Men, de kanske får upprättelse nu? Bilen är ingen frihetssymbol för den nya generationen.

Färre bilar. Till och med i USA.

Nya studier som lyfts fram av New York Times visar att det köps färre bilar, körs mindre och tas färre körkort för varje år som går i USA. I bilismens förlovade hemland, har biltrafiken minskat med 9 % sedan 1995. Det har visserligen varit ...

Läs mer

Svaret är faktiskt ja. Åtminstone om du befinner dig i Kanada. Transporter och trafik handlar oftast om vägar, spår, underhåll och kollektivtrafik. Det är mycket viktiga element, men här på bloggen brukar jag försöka lyfta fram hur IT och teknik kan göra transporter smartare, hur information och data kan användas för att styra och förutsäga restider och vägval. Därför tycker jag det var så utomordentligt intressant när jag läste om initiativet i Kanada, där de faktiskt tagit ny teknik till ytterligare en nivå.

Vi på IBM gjorde nyligen ett projekt i Kanada där tweets analyserades för att få en uppfattning om hur kanadensarna uppfattar sin trafiksituation. Baserat på denna analys visade Torontoborna det största engagemanget och det största ...

Läs mer

Kollektivtrafikdagen den 14 maj samlades stora delar av den svenska kollektivtrafikbranschen för att träffas och resonera om hur man ytterligare kan förbättra kollektivtrafiken i Sverige. Det var en mycket spännande dag med stor variation av innehåll och slutsatser.

Jag hade det stora nöjet att få presentera våra tankar kring hur man kan skapa en smartare kollektivtrafik med hjälp av informationsteknologi och jag tänkte kort sammanfatta mina tankar här.

Utmaningarna är många

Urbanisering, allt kräsnare kunder (i form av väljare, beställare och resenärer) och krav på kraftigt ökade marknadsandelar är några av kollektivtrafikens många utmaningar. Men på samma sätt som utmaningar kan kännas svåra, är de också lackmus-papper på att det finns enorm tillväxtpotential i branschen och att intresset är stort.

Mer bussar ...

Läs mer

Under en stor del av dygnet rullar bussar, pendeltåg och tunnelbanor nästan tomma, för att sedan fyllas till bristningsgränsen under några få timmars rusningstrafik. Det är en obalans som, utöver trängsel och andra irritationsmoment, också driver upp totalkostnaden.

I en debattartikel i Dagens Nyheter beskriver vi tillsammans med Reforminstitutet fördelarna med att införa en lågtrafiktaxa som utjämnar belastningen på kollektivtrafiksystemet. Det skulle dessutom bli avsevärt billigare för den som väljer att inte åka under den värsta rusningstrafiken. I Stockholm t ex skulle ett månadskort utanför rusningstrafik inte behöva kosta mer än 300 kr.

Här kan du läsa hela artikeln i DN. Läs även gärna forskningsrapporten, där vi belyser ämnet med ett antal olika aspekter, verksamhetsmässigt och tekniskt.

Läs mer om IBMs ...

Läs mer

Pengarna och/eller livet

1 februari 2013

I dagarna debatteras säkerheten för vårt transportsystem flitigt, se till exempel den här i artikeln SvD häromdagen, detta inte minst på grund av den spektakulära olyckan på Saltsjöbanan, där lyckligtvis ingen omkom, men där den mediala uppmärksamheten blev enorm.

I säkerhetsdiskussionen dyker ofrånkomligen siffror kring dödlighet och allvarligt skadade upp. Att diskutera dödlighet och skadade i transportsystemet är någonting jag aldrig blir riktigt bekväm med, då det kan kännas både cyniskt och känslokallt, men det är likväl det viktigaste måttet att utgå ifrån för att kunna bygga ett säkrare transportsystem. Ytterligare en aspekt av diskussionen är att man snabbt börjar blanda dessa dödlighetstal med kostnader, dessa är egentligen ...

Läs mer