Arkiv för kategori ‘Smartare sjukvård & Life Science’

För 53 år sedan skapade IBM den första elektroniska patientjournalen för Akrons barnsjukhus. Det var ett stort tekniskt utvecklingssteg på den tiden. Sedan dess har både sjukvården och IBM utvecklats, ofta hand-i-hand. Idag är vi på IBM inblandade i en rad spännande projekt, som att involvera superdatorn Watson i cancervård, att förbättra situationen för diabetespatienter att hantera sin kroniska sjukdom i samverkan med vård och omsorg och att med analysverktyg motverka läkemedelsresistens för HIV-patienter.

Allt detta och mer har vi sammanställt i en publikation som beskriver lite av IBMs engagemang och fokus inom sjukvård.

Med verktyg för avancerad analys, samordning och samarbete kan hälso- och sjukvården ...

Läs mer

 

Big Data: Från livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi.

Chalmers bjuder in till ett nu fullbokat initiativseminarium på temat Big Data  25-26 mars 2014. Seminariet kommer att erbjuda en inblick över en rad olika forskningsutmaningar med koppling till Big Data inom områden som livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Vid seminariet kommer du att få lyssna till framstående forskare såväl som representanter från industri och näringsliv. Vi från IBM kommer givetvis också att vara på plats. Onsdag 26 mars, klockan 14.00 kommer Stephan Meyer, IBM, att presentera “Inside Watson™”. Fullständigt program och presentation av talare. Du är välkommen att prata med ...

Läs mer

Just denna vecka diskuteras och debatteras svensk sjukvård i alla dess former. Utspelen och kritiken duggar tätt. Jag har ju många gånger här på bloggen lyft fram möjligheterna som IT ger sjukvården. IBMs Watson-teknik ger sjukvården nya möjligheter att utnyttja de enorma mängderna data i och kring vården och som kan resultera i en bättre patientorienterad vård, ett effektivare och mer pricksäkert förebyggande av sjukdomar, komplikationer och biverkningar. Och det finns många exempel på hur denna nya teknik redan tagits i bruk för att ge nya insikter och förbättrad vård inom flera områden.

Idag skulle jag dock vilja lyfta fram ett annat exempel och en annan teknisk gren, som jag tycker visar på kraften i IT och teknik ...

Läs mer

Vitalis, Nordens största konferens och mässa om eHälsa äger i år rum för elfte gången. Platsen är Svenska Mässan i Göteborg, 16 -18 april. Vitalis står för utveckling av vård och omsorg med hjälp av olika IT-lösningar. Här samlas en rad olika intressenter med syftet att diskutera, presentera och nätverka kring utveckling av vård och omsorg genom IT.

Vi på IBM kommer givetvis också att vara på plats. Du träffar oss i monter B03:18.

Framtidens hälso- och sjukvård kommer behöva gå från ett fokus på sjukdomsbehandling till att bli mer förebyggande och inkludera friskvård. Sjukvården kommer att organiseras runt patienten med en bättre samordnad vårdkedja och en mer personlig vård. Ersättningssystemen måste premiera resultat, inte antal vårdtillfällen!

Analys som verktyg kommer att vara ...

Läs mer

Tillsammans med Memorial Sloan-Kettering och WellPoint har IBM tagit ett stort steg framåt att sätta IBM Watson i arbete inom hälso- och sjukvården. Vid ett möte den 8 februari i New York presenterades de första kommersiella tillämpningarna baserade på Watson. Dessa innovationer har potentialen att omvandla hälso- och sjukvården mot högre kvalitet och bättre resultat – genom individualiserad evidensbaserad medicin.

Manoj Saxena, till vänster, IBM General Manager, Watson Solutions, Mark Kris, MD, Chief ...

Läs mer

Såhär i begynnelsen av det nya året och infriandet av nyårslöften så brukar det råda både överskattning och underskattning av resultaten man förväntar sig. Kanske man till och med ger upp och faller tillbaka i gamla mönster… Detsamma gäller tyvärr för många förändringsprojekt, t.ex inom ehälsa. Man underskattar ibland vad teknologin kan göra för att förbättra processer och resultat och samtidigt överskattar man förmågan till förändring inom en verksamhet.

IBM:s Institute for Business Value har publicerat rapporten “From evidence to insight – achieving outcomes that matter”. Den rapporten addresserar just vad som krävs för att få till nödvändiga förändringar och på så sätt nå resultat som verkligen har betydelse.

”It’s in the data”, säger man och menar ...

Läs mer

I mitt tidigare blogginlägg, Produkter kommer och går – men tjänster består, visade jag på hur IBM kunde omvandlas från en produktcentrerad kultur till ett kund- och tjänstecentrerat företag. Läkemedelsföretag måste göra en liknande förändring för att bli en aktör i det nya ekosystemet för vård som nu formas.

Handskriften på väggen för läkemedelsföretagen är tydlig. Att lyckas eller misslyckas baseras inte på hur många läkemedel (produkter) de säljer – utan på hur väl deras erbjudanden (tjänster) kommer att ge bästa resultat och förbättrad hälsa till en lägre kostnad.

Sjukvårdens strukturomvandling innebär nya möjligheter för alla läkemedelsföretag som är redo att definiera sin roll i det nya ekosystemet. De som har en ...

Läs mer

Vision, innovation och nya affärsmodeller är viktiga teman i alla industrier, inom läkemedelsindustrin verkar det finnas en en bred enighet om att branschen behöver omvandla sin affärsmodell.

Men i stället för att bara sälja läkemedel som produkter, skulle branschen kunna hitta nya sätt att bli mer involverad i patienter, uppföljning och efterlevnad av behandlingsplaner och tillhandahålla tjänster som vägleder konsumenterna till bättre hälsa?

Den nuvarande affärsmodellen fungerar inte så bra. Storsäljande läkemedel kommer att ersättas av lågpris generika. Nya läkemedel i kliniska prövningar riktar sig mot mindre marknader, vilket innebär mindre potential att nå blockbuster status.

Läkemedelsföretagen måste därför hitta nya sätt att leverera hälsa för att vara framgångsrika. Hittills har det vanligaste svaret varit att hitta partners för att öka sin omsättning. ...

Läs mer

Vård, skola och omsorg. Ett mantra under varje valrörelse och ett extremt viktigt sådant – det här är tre områden som utgör själva kärnan i välfärden. Det är även områden där det går att stoppa in hur mycket pengar som helst, det finns alltid luckor att fylla och behov att möta.

IBM har intervjuat över 500 ekonomer över hela världen om hur de uppfattar möjligheterna till effektiviseringar i olika samhällsystem och vi har tydligt sett hur stora brister som finns. Att den bristande effektiviteten finns där beror på hur samhället gradvis har utvecklats, där olika områden har optimerats inom respektive system, men utan hänsyn till andra intilliggande system. Det är en förklaring, men ingen ursäkt för att låta det fortsätta se ...

Läs mer

När jag tittar ut idag, 26/6, ser det ut som om att sommaren är en bit bort, men den kommer nog. Det finns ingen period under hela året som är bättre än sommaren när det gäller att läsa. Här ger jag några tips som är kopplade till Smartare sjukvård & Life Science.

”The creative destruction of Medicine” av Eric Topol som också utsågs till  #1 Most Influential Physician Executive in Healthcare, 2012 av Modern Healthcare. I boken introducerar författaren ett nytt synsätt baserat på Big Data och nya tekniker som ger läkarna en fullständig och kontinuerligt uppdaterad bild av ...

Läs mer