Med 300 000 aktiva användare i vår interna sociala samarbetsplattform, där 200 000 communities har startats av nästa lika många kollegor, och med 250 000 anställda som deltog i vår senaste online Jam*, är det ingen överdrift att säga att vi har kommit en god bit på väg i att etablera ett socialt, öppet och samarbetande arbetssätt i vår organisation. För att nu uppmuntra fortsatt utveckling kommer vi i vår att driva en intern Work Smarter-satsning i de nordiska länderna. Vi vill helt enkelt hjälpa oss själva att ta ytterligare steg mot ett samarbetande, öppnare och smartare arbetssätt. Under tio dagar kommer IBM-kollegorna att erbjudas handfasta, enkla råd, inspiration och utbildningstillfällen – allt på temat ”jobba smartare”. Vi kommer att utmana oss själva ...

Läs mer

Det är många aktörer inom järnvägen. Infrastrukturägare, tågoperatörer, underhållsentreprenörer, stationsägare, bokningsbolag mfl. Detta är ett naturligt utfall av en avmonopolisering som pågått under lång tid och med en bred politisk enighet. I debatten om järnvägen höjs just nu röster om ett förstatligande i teorin, och i praktiken tittar Trafikverket på att ta hem delar av besiktningsverksamheten och utöka tredjepartskontrollen (se till exempel inlägg i SvD; ”Trafikverket måste ha kunskap om järnvägen” ). Dessa är små ändringar i ett mycket komplext system och till detta är en utredning tillsatt för att se över järnvägens organisation.

Jag har inga tvärsäkra åsikter om vem som skall göra vad eller hur järnvägen skall organiseras, men jag vet att det är mycket svårt att göra ...

Läs mer

För 53 år sedan skapade IBM den första elektroniska patientjournalen för Akrons barnsjukhus. Det var ett stort tekniskt utvecklingssteg på den tiden. Sedan dess har både sjukvården och IBM utvecklats, ofta hand-i-hand. Idag är vi på IBM inblandade i en rad spännande projekt, som att involvera superdatorn Watson i cancervård, att förbättra situationen för diabetespatienter att hantera sin kroniska sjukdom i samverkan med vård och omsorg och att med analysverktyg motverka läkemedelsresistens för HIV-patienter.

Allt detta och mer har vi sammanställt i en publikation som beskriver lite av IBMs engagemang och fokus inom sjukvård.

Med verktyg för avancerad analys, samordning och samarbete kan hälso- och sjukvården ...

Läs mer

I takt med den ökande digitaliseringen av samhället i stort samt de svenska bankernas produkter och tjänster i synnerhet ser vi att kriminella organisationers intresse för nätbrott är på stark frammarsch. Enligt 2013 års Norton Report utsätts 12 personer varje sekund för någon form av nätbedrägeri. Vidare visar andra internationella studier att drygt 70 % av kunderna som utsätts för bedrägerier överväger, som en konsekvens av detta, att byta bank. Lägger vi ihop dessa fakta ser vi att nätkriminalitet, som tidigare sågs som en kostnad för att bedriva verksamheten, numer bör uppmärksammas för dess direkta påverkan på bankens varumärke, kundnöjdhet och intäkter. Detta samband aktualiserar behovet av en strategi som innebär att finna en ...

Läs mer

 

Big Data: Från livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi.

Chalmers bjuder in till ett nu fullbokat initiativseminarium på temat Big Data  25-26 mars 2014. Seminariet kommer att erbjuda en inblick över en rad olika forskningsutmaningar med koppling till Big Data inom områden som livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Vid seminariet kommer du att få lyssna till framstående forskare såväl som representanter från industri och näringsliv. Vi från IBM kommer givetvis också att vara på plats. Onsdag 26 mars, klockan 14.00 kommer Stephan Meyer, IBM, att presentera “Inside Watson™”. Fullständigt program och presentation av talare. Du är välkommen att prata med ...

Läs mer

Den 14 mars publicerade IBMs Robert C. Weber ett öppet brev till våra kunder om hur IBM förhåller sig till att lämna ut data till myndigheter.

Ett väldigt rakt och tydligt brev som berättar att vi inte lämnat ut något kunddata till NSA eller någon annan myndighet, under de övervakningsprogram som har genomförts med insamling av innehåll och metadata.

Media över världen, också i Sverige, har reagerat positivt på att vi är så tydliga kring den här känsliga frågan. Ett exempel från Computer Sweden – ”IBM ger NSA hård känga”.

Det är nu oerhört viktigt att forstätta arbetet med att skapa säkra och trygga sätt för att låta data flöda genom vårt samhälle, privat som offentligt. Detta för att ...

Läs mer

Jag är nyss hemkommen från Vasaloppets vintervecka.

Jag kunde på plats i Sälen/Mora bevittna en häftig domino-effekt av olika utmaningar.

Vädrets makter orsakade Utmaning 1 – Det milda vädret gjorde att snön smälte och att enorma mängder vatten trängde upp från myrar och förstörde den så annars fina vita 90 kilometersarenan mellan Sälen och Mora.

Då skapades Utmaning 2 – Vasaloppets fantastiska organisation fick slåss mot vårväder och vattenflöden och stundtals var läget mycket kritiskt, så kritiskt så att man funderade på att ställa in Vasaloppet (något som bara skett 3 gånger på 90 år).

Som en konsekvens av denna osäkerhet uppstod Utmaning 3 – Alla som skulle åka något av de sista loppen under vinterveckan rusade till webben för att få den senaste ...

Läs mer

Om man idag går i fyran tar man studenten år 2022. Vilken kompetens kommer man behöva då? Enligt Code.org (en ideell organisation som verkar för ökad programmeringsundervisning i skolan) kommer det att finnas en miljon fler programmeringsjobb än programmerare i världen år 2020. Sverige – och IBM – kommer behöva den här kompetensen i framtiden. Vi vet, att om man kan skapa teknik så kan man förändra världen.

Vi har länge ansett att programmering bör vara en del av undervisningen i svensk skola precis som den är i många andra länder. Det är ett sätt att förstå hur digital kommunikation fungerar, men handlar också om allmänbildning och att alla elever ska få tillgång till den digitala samhällsutvecklingen. Om Sverige vill vara ...

Läs mer

Om du har flugit någon gång känner du säkert igen den där speciella känslan som infinner sig när planet korsar molnen. Uttrycket ”ovan molnen är himlen alltid blå” visar sig ju vara helt sant. Även om det regnar eller snöar på din avreseort eller din destination kommer du att korsa molnen som om ingenting hade hänt. Jo, jag vet, ibland mer eller mindre vingligt beroende på just lokal väderlek, men alltid igenom.

Molnen är alltså något som man genom förfinad teknik i flygplan lyckats lära sig att bemästra och detsamma gäller för det som vi inom IT-världen kallar för cloud. Cloud och dess beskrivningar är idag lätta att misstolka. Särskilt i den finansiella världen, där kraven på trygghet för samtliga inblandade ...

Läs mer

Facebooks värde är vi. Liksom för Twitter, LinkedIn och alla övriga publika ”gratis” sociala nätverk. Eller som det uttryckts så väl av grundarna till What’s App: ”If you don’t pay, you’re the product”. Deras astronomiska börsvärde bygger på oss, på våra preferenser, våra relationer, våra aktiviteter och våra interaktioner.

Vi bjuder på detaljerad information som används för att rikta reklam till oss. Men det är ju inget nytt och en annan debatt. Men, hur är det med värdet av ert sociala intranät? Är det annorlunda? Icke.

Med tiden och med allt mer spridd användning av ert sociala intranät utvecklas det till en guldgruva. På många sätt. Det sätt som jag och de flesta förespråkare talat mest om hittills är det gemensamma ...

Läs mer